Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Aktualności

SPOTKANIE EKSPERCKIE PT.: „Probacja w budowaniu relacji rodzicielskich jako wyzwanie dla pracy socjalnej”

  • access_time 11 kwietnia 2019
  • person Agnieszka

Dnia 10 kwietnia 2019 roku Instytucie Spraw Społecznych  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w  ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej Społecznej odbyło się spotkanie eksperckie pt.:Probacja w budowaniu relacji rodzicielskich jako wyzwanie dla pracy socjalnej”.  Prelegentem   był mgr  Zygmunt Lizak wieloletni dyrektor Służby Więziennej z bogatym doświadczeniem zawodowym, wychowawca penitencjarny, praktyk innowator i popularyzator prewencji postwencji, profilaktyki , probacji oraz strategii redukcji szkód. Celem spotkania było pokazanie jaka jest skuteczność metod probacyjnych- resocjalizacji z udziałem społeczeństwa w budowaniu i wzmacnianiu relacji wewnątrzrodzinnych. Poruszone zostały kwestie praktyczne dotyczące  wsparcia dla osób osadzonych i ich rodzin w Polsce  i na świecie w kontekście profilaktyki, postwencji i probacji.

Pomysłodawcą i moderatorem spotkania była dr Katarzyna Gucwa- Porębska, która podkreśliła zasadność oddziaływań probacyjnych w środowisku wskazując poprzez wyniki badań własnych  wyższą skuteczność oddziaływań wolnościowych aniżeli bezwzględnej izolacji w sytuacjach, gdy zarówno wszystkie przesłanki formalno prawne zostały spełnione a prognoza kryminologiczno- społeczna skazanego jest pozytywna.  Podsumowaniem spotkania była próba wypracowania sieciowego modelu wsparcia dla skazanych i ich rodzin w środowisku.