Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „20 lat PCPR. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość” 28-29.11.2019 r.

  • access_time 1 października 2019
  • person Wojciech

Serdecznie zapraszamy do udziały w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej,

organizowanej przez Instytut Spraw Społecznych UP w Krakowie i  Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie

p.t. „20 lat powiatowych centrów pomocy rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość.”

Kraków, 28-29 listopada 2019 r.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek, 28 listopada 2019 roku, Kraków, ul. Ingardena 4

9.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 12.30 – część jubileuszowa

12.30 – 13.00 – przerwa kawowa

13.00 – 14.30 – sesja plenarna (wystąpienia specjalnych gości, m.in. twórców reformy samorządowej)

14.30 – 15.15 Obiad

15.15 – 16.45 – obrady w sekcjach

16.45 – 17.30 – podsumowanie obrad

18.00 Uroczysta kolacja

Piątek, 29 listopada 2019 roku, Kraków, ul. Ingardena 4 (posiedzenie zamknięte)

10.00 – 11.30 – forum dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie – część 1

11.30 – 12.00 – przerwa kawowa

12.00 – 13.30 – forum dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie – część 2

OPŁATY:

– dla osób zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji wraz
z publikacją oraz uroczystą kolacją – 400 zł;

– dla osób zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji wraz
z publikacją – 300 zł;

– dla osób zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji bez
publikacji – 200 zł;

– dla osób zainteresowanych biernym udziałem w konferencji – 50 zł.

OPŁATĘ PROSIMY DOKONAĆ DO DNIA 15 LISTOPADA NA KONTO BANKOWE:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Bank Pekao SA oddział w Krakowie

przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

z dopiskiem: DK-414, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-414 Jan Kowalski)

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Uprzejmie prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa dostępnej na następującej stronie internetowej:

https://forms.gle/iAgbn6GBj3CCd84t8

KOMUNIKAT W PDF: 

Zaproszenie na konferencję 20 lat PCPR