Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

O Oddziale

Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Krakowie, działa przy Instytucie Spraw Społecznych
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Warunki członkostwa:

Szczegółowe warunki członkowstwa i procedura przystąpienia do PTPS opisane są tutaj: http://ptps.org.pl/czlonkowstwo/